Prosjektsider

Velkommen til Aventa sine prosjektsider. Sidene inneholder relevant informasjon om Aventas leveranse til prosjekter der vi har oppfølgingsavtaler

Det er lagt ut brukermanualer, monteringsanvisninger og produktdatablader som gjelder for prosjektet.

Det legges også ut servicekalendere i perioder da service skal gjennomføres. Her er det mulig å reservere ønsket tidspunkt for servicearbeid.

Det er egen login med passord for hvert prosjekt og prosjektene er listet i menyen øverst til høyre (prosjektsider ).