Prosjektsider

Prosjektsider

Velkommen til Aventa sine prosjektsider. Sidene inneholder relevant informasjon om større prosjekter med mange boenheter der Aventa har en serviceavtale.

Her finnes brukermanualer, produktdatablader, systembeskrivelser osv.

Det legges også ut servicekalendere i perioder da service skal gjennomføres. Her er det mulig å reservere ønsket tidspunkt for servicearbeid.

Det er egen login for hvert prosjekt og prosjektene er listet i menyen øverst til høyre.