Prosjektsider

Velkommen til Aventa sine prosjektsider. Sidene inneholder relevant informasjon om Aventas leveranse til prosjekter der vi har oppfølgingsavtaler – brukermanualer, monteringsanvisninger og produktdatablader. Det legges også ut servicekalendere i perioder da service skal gjennomføres. Her er det mulig å reservere ønsket tidspunkt for servicearbeid.

Det er egen login med passord for hvert prosjekt og prosjektene er listet i menyen øverst til høyre.